Nyheder

Nyhedsbrevet udkommer 2 gange årligt i april/maj og i oktober/november. Nyhedsbrevet handler om pigerne,
deres problemer, udvikling, de kulturelle betingelser, skole, begivenheder som f. eks. sport,
kortsagt alt der relaterer sig til vores piger og Enable for Life.