2018

April 2018

I sidste nyhedsbrev fortalte vi om de
særlige udfordringer vi står overfor,
når vores piger er ved at blive voksne,
og skal have en uddannelse. Problemer med
deres familier, som vi aldrig ville have i Danmark,
men som er en realitet i Indien,
og som vi derfor ikke kan ignorere…

Oktober 2018

I dette nyhedsbrev følger vi op på
vores store piger, deres udvikling og
de udfordringer de møder.
Desuden orienterer vi om Children’s
parliament, en indføring i demokrati
og lederskab…