Indsamlinger

Enable er en uafhængig hjælpe-/velgørenhedsorganisation, som arbejder på at give forældreløse piger en tryg barndom og en fremtid, hvor de kan klare sig selv. Enable er godkendt som hjælpeorganisation af Indsamlingsnævnet. For at give pigerne den bedste mulige fremtid, indsamler Enable penge til børnehjemmet, gennem Enables Facebookside. Indsamling kan ske på følgende måde

· Direkte i Enables posts på Enables Facebookside.

· Som en del af en live-video på Enables Facebookside.

· I sidebannere på Facebook.

· Igennem sociale arrangementer og events, hvor en del af indtjeningen går til Enable. Disse sociale arrangementer og events bliver oprettet via Enables Facebookside.

Du kan finde mere generel information om indsamlinger gennem Facebook på følgende link: https://nonprofits.fb.com/